Vòi rửa Binova

-32%

Vòi rửa Binova VBI-06

Vòi rửa Binova VBI-06

Giá bán: 1,150,000đ Giá hãng: 1,700,000đ

-33%

Vòi rửa Binova VBI-16

Vòi rửa Binova VBI-16

Giá bán: 1,200,000đ Giá hãng: 1,800,000đ

-34%

Vòi rửa Binova VBI-88

Vòi rửa Binova VBI-88

Giá bán: 1,250,000đ Giá hãng: 1,900,000đ

-33%

Vòi rửa Binova VBI-94

Vòi rửa Binova VBI-94

Giá bán: 1,200,000đ Giá hãng: 1,800,000đ

-32%

Vòi rửa Binova VBI-97

Vòi rửa Binova VBI-97

Giá bán: 1,150,000đ Giá hãng: 1,700,000đ

-32%

Vòi rửa Binova VBI-98

Vòi rửa Binova VBI-98

Giá bán: 1,150,000đ Giá hãng: 1,700,000đ